Uncategorised

मेरो दाईलाई कसले मार्यो?

bonus episode – June 2020

हाम्रो समाजमा जातिय अपराध पश्चात सधै सुनिने आधारहीन कुतर्क अनि अस्वीकारोक्तिलाई केलाउने प्रयास
This is not a regular episode but an urgent one.

If you can please do make donation for Mutual Aid for Families of Murdered Dalits

www.gofundme.com/f/mutual-aid-for…5bZuatB6yVTlD_Hk